Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 370/UBND-NC
Ngày ban hành 14-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức tham gia các lớp bồi Tiếng Anh và công nghệ thông tin năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 370-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 315

total-visitor: 1890383

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0