Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 378/UBND-NL
Ngày ban hành 15-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký PCT. Ngô Văn Thanh
Trích yếu Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 378-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 312

total-visitor: 1890375

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0