Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 384/UBND-UBND
Ngày ban hành 19-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Công văn cho ý kiến về danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 384-UBND. lại.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 429

total-visitor: 1890401

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0