Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 394/UBND-NL
Ngày ban hành 19-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký PCT. Ngô Văn Thanh
Trích yếu Về việc lựa chọn sản phẩm tham gia dự chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 394-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 422

total-visitor: 1890400

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0