Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 393/UBND-NL
Ngày ban hành 19-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký PCT. Ngô Văn Thanh
Trích yếu Về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Mộ Đức
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 393-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 416

total-visitor: 1890397

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0