Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 390/UBND-NC
Ngày ban hành 19-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 Tham mưu triển khai Quyết định 34.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 411

total-visitor: 1890396

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0