Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 398/UBND-KT
Ngày ban hành 21-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc đẩy mạnh công tác quyết tóa vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mộ Đức
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 398-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 548

total-visitor: 1890422

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0