Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 402/UBND-NC
Ngày ban hành 21-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc báo cáo thống kê và đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2022 - 2025
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 402-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 544

total-visitor: 1890419

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0