Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 407/UBND-NC
Ngày ban hành 22-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc danh sách chủ tịch , Phó Chủ tịch UBND xã-TT tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 407-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 562

total-visitor: 1890413

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0