Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Detail

Tên thủ tục Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Loại thủ tục Lĩnh vực bồi thường nhà nước
Cơ quan thực hiện UBND huyện Mộ Đức
cap-thuc-hien Cấp huyện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Required Documents
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Mức độ 2
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu khong-co-file-dinh-kem