Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Detail

Tên thủ tục Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện UBND huyện Mộ Đức
cap-thuc-hien Cấp huyện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Required Documents
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở.
Mức độ TTHC chưa cung cấp DVCTT
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu khong-co-file-dinh-kem