Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Huyện ủy Mộ Đức tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11-2023

Huyện ủy Mộ Đức tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11-2023

05:35 02/11/2023

Sáng ngày 30/10/2023,  Huyện ủy Mộ Đức Tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ tháng 11-2023. Dự  lễ chào cờ có  đồng chí Nguyễn Minh Đạo- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ngọc Lân- Phó Bí thư,  Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Nhân- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc huyện.