Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Detail

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại thủ tục Lĩnh vực bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện UBND huyện Mộ Đức
cap-thuc-hien Cấp huyện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Required Documents
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung.
Mức độ 2
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu khong-co-file-dinh-kem