Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 513/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 513/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/1/2018
Người ký Trần Văn Mẫn
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại