Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 94/UBND-CNTT: Tăng cường công tác quản lý hoạt động dich jvuj internet và trò chơi điện tử công cộng
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 94/UBND-CNTT
Ngày ban hành 29/1/2018
Người ký Trần Văn Mẫn
Trích yếu Tăng cường công tác quản lý hoạt động dich jvuj internet và trò chơi điện tử công cộng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại