Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 23/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các ý kiến, văn abnr chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 23/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/1/2018
Người ký Trần Văn Mẫn
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các ý kiến, văn abnr chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại