Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
919 20/9/2018 Thông báo về thời gian thực hiện cưỡng chế vụ ông Nguyễn Đào Thuyết, ở thôn 6, xã Đức Chánh
1010 20/9/2018 Thông báo thời gian cưỡng chế vụ ông Nguyễn Đào Thuyết
996 18/9/2018 Về việc xây dựng kế hoạch, phương án tham gia cưỡng chế vụ ông Nguyễn Đào Thuyết
224 17/9/2018 Báo cáo về giải quyết vụ lấn chiếm đất trái phép của ông Nguyễn Đào Thuyết, thôn 6, xã Đức Chánh
985/UBND-NL 14/9/2018 Về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: cải tạo đồng ruộng kết hợp tậ thu đất sét ở xứ đồng Da Dù, thôn Gia Hòa, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức
94/KH 14/9/2018 Kế hoạch kiểm tra liên ngành vè an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện Mộ Đức
3904 14/9/2018 Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Đức Ẩn thường trú tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức để thực hiện GPMB các nút giao thông mở rộng tuyến đường Thi Phổ - Biển Minh Tân Nam
1090/QĐ-UBND 14/9/2018 Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định 51/QĐ-UBND, ngày 01/02/20108 của UBND huyện Mộ Đức
988 13/9/2018 Thông báo công khai cưỡng chế ông Nguyễn Đào Thuyết
3899 13/9/2018 Về việc phê duyệt Phương án cưỡng chế thi hành Quyết định cưỡng chế số 3566/QĐ-CC, ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức về việc cưỡng chế buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Đào Thuyết
953/UBND-NC 7/9/2018 Chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra tại các trường học trên địa abnf xã Đức Chánh
952 7/9/2018 V/v đôn đốc, hướng dẫn các xã: Đức phú, Đức Hiệp trong việc lập hồ sơ, thủ tục xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM năm 2018
880a/TB-UBND 23/8/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 8/2018
3566 17/8/2018 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
740/UBND-NL 17/7/2018 V/v rà soát, điều chỉnh danh mục khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
739/UBND-NL 17/7/2018 V/v xây dựng kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2019 -2020
738/UBND-VX 17/7/2018 V/v giao nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức
737/UBND-NC 17/7/2018 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tình tiền bồi thường Dự án: Chợ Đồng Cát, TT Mộ Đức huyện Mộ Đức
736/UBND-NC 17/7/2018 V/v xử lý đơn của công dân
735/UBND-NC 17/7/2018 Về việc đánh giá triển khai thực hiện chương trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại các xã-TT
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 6807 văn bản