Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Nội Vụ
2. Thủ tục đề nghị tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Nội Vụ
3. Thủ tục đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) huân chương cho các đối tượng có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Nội Vụ