Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
2. Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
3. Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
4. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản song ngữ UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
5. Thủ tục chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ văn bản bằng tiếng nước ngoài; giấy tờ, văn bản song ngữ, chứng thực chữ ký người dịch UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
6. Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
7. Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán tài sản là động sản UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
8. Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
9. Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản là động sản UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
10. Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
11. Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản là động sản UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
12. Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
13. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
14. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp
15. Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Hành chính tư pháp