Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
23/BC-UBND 6/2/2018 Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
13/KH-UBND 6/2/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kt-XH, QP-AN năm 2018
608/QĐ-UBND 5/2/2018 V/v thay đổi chức danh Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng động xã Đức Nhuận
607/QĐ-UBND 5/2/2018 V/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Phạm Thị Ngọc - THCS Đức Phong
606/QĐ-UBND 5/2/2018 V/v giao chỉ tiêu vận động tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018
42/TB-UBND 5/2/2018 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Nhân - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn thông qua thiết kế phân lũ ở Thôn Phước Lộc, Xã Đức Phú
117/UBND-NL 5/2/2018 V/v tiếp nhận tài trợ bò sinh sản
11/KL-UBND 5/2/2018 V/v kiểm tra, hướng dẫn xử lý công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự
604/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v xử phạt vi phạm hành chính: Nguyễn Thị Quyên - Đức Lân
603/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v bổ nhiệm lại viên chức quản lý: Ngô Thị Quỳnh Thư - MN Đức Hoà
602/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v bổ nhiệm lại viên chức quản lý: Trần Thị ánh Thu - MN Đức Lợi
601/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v bổ nhiệm lại viên chức quản lý: Phạm Thị Kim Hạnh - MN Đức Minh
600/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v hỗ trợ kinh phí chO UBND xã Đức Lợi
599/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Đức Phú
598/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp Công trình: Nạo vét kênh từ ngã ba Rộc Sung (Mương mới - Hạ lưu đập Phước Khánh đến Đập Đôn Lương
597/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp Công trình: Nạo vét kênh mương Rạng, xã Đức Thắng
596/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện Mộ Đức lần thứ VI năm 2018
593/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng đoạn Km0 - Km0 - Km0+760,8 thuộc dự án: Tuyến đường Đông Thị trấn Mộ Đức (đường nội thị), huyện Mộ Đức
592/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v nâng phụ cấp TNVK cho Công chức: Nguyễn Văn Khôi - Trường TH Đức Hiệp
591/QĐ-UBND 2/2/2018 V/v điều chỉnh Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 375/QĐ-UBND, ngày 19/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 5734 văn bản