Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
4116/QĐ-UBND 19/10/2017 Về việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 để thực hiện chi cho công tác mua sắm, sửa chữa
630/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh dự án: ứng dụng các giải pháp kỹ thuật thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức
4088/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc cấp kinh phí chống hạn và xâm nhập mặn năm 2016 đã chuyển nguồn sang năm 2017 cho phòng Nông nghiệp và phát triển huyện Mộ Đức
4087/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị quản lý và khai thác công trình thủy lợi do thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2017 (đợt 2)
4086/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 1934/QĐ- UBND, ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
4085/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Chi cục thuế huyện Mộ Đức
4084/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức
4083/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư vốn đầu tư hoàn thành công trình: Nạo vét, sửa chữa cống điều tiết mương cụt, xã Đức Thạnh. Địa điểm XD: xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
4082/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: nạo vét, sửa chữa cống điều tiết Đạt Bảy, xã Đức Thạnh. Địa điểm XD: Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
4081/QĐ-UBND 18/10/2017 V/v điều chỉnh nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức: Huỳnh Thị Thu - THCS Đức Lân
1093/UBND-KT 18/10/2017 Về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi
1092/UBND-NC 18/10/2017 Về việc tham gia góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1091/UBND-TCD 18/10/2017 Về việc giao nhiệm vụ tham mưu văn bản trả lời đơn của công dân
1090/UBND-KT 18/10/2017 Về việc xin ý kiến về một số nội dung trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nứơc
1089/UBND-NC 18/10/2017 Về việc đề nghị thoả thuận bổ nhiệm lại Chánh thanh tra huyện
1088/UBND-NC 18/10/2017 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW (khoá X)
1087/UBND-KT 18/10/2017 Về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đường Đức Tân – Quốc Lộ 24 (đoạn tuyến từ Cụm công nghiệp thị trấn – Quốc lộ 1)
1086/UBND-KT 18/10/2017 V/v cung cấp những thông tin và hướng tuyến dự án Đường cao tốc Quảng Ngãi - Bình Định, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức
629/QĐ-UBND 17/10/2017 Về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017
628/QĐ-UBND 17/10/2017 Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ và dân cư An Phú, Trung tâm thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 4931 văn bản