Lượt truy cập: 2224532
Đang trực tuyến: 37
Ngày đưa:  29/09/2017 02:29:05 PM
Mộ Đức – Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Sáng ngày 25/9/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộ Đức tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 cho 133 đồng chí là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở thuộc Đảng bộ 13 xã, thị trấn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giới thiệu, truyền đạt 6 nội dung chuyên đề, gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ; công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; công tác Dân vận và công tác kiểm tra, giám sát khen thưởng, kỷ luật của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; công tác Đảng của Chi ủy và Bí thư Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa con người, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở; công tác Đảng của cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đảm bảo quyền tự do dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển KT-XH; phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cập nhật, nắm vững thêm kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó vận dụng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Văn Trọng
Các tin tức khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ