Lượt truy cập: 1651902
Đang trực tuyến: 31
Ngày đưa:  14/08/2013 01:43:16 PM
UBND các xã, thị trấn
STT Cơ quan, đơn vị Lãnh đạo Chức vụ SĐT
1 UBND xã Đức Lân Mai Tấn Thành Chủ tịch 02553855732
2  UBND xã Đức Phong Nguyễn Văn Thú Chủ tịch 02553857330
3 UBND xã Đức Tân Nguyễn Văn Từ Chủ tịch 02553857373
4 UBND xã Đức Hòa Nguyễn Tấn Tiến Chủ tịch 02553857367
5 UBND xã Đức Phú Nguyễn Văn Bảy Chủ tịch 02553857304
6  UBND xã Đức Hiệp Huỳnh Văn Như Chủ tịch 02553939290
7 UBND xã Đức Lợi Lê Minh Việt Chủ tịch 02553848604
8 UBND xã Đức Chánh Nguyễn Văn Chính Chủ tịch 02553939252
9 UBND xã Đức Nhuận Huỳnh Văn Ảnh Chủ tịch 02553848604
10 UBND xã Đức Thắng Nguyễn Tấn Cúc Chủ tịch 02553848608
11 UBND xã Đức Thạnh Nguyễn Văn Năm Chủ tịch 02553857281
12 UBND xã Đức Minh Võ Minh Quang Chủ tịch 02553857280
13 UBND Thị trấn Mộ Đức Nguyễn Thanh Cường Chủ tịch 02553857372
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ