Lượt truy cập: 2163694
Đang trực tuyến: 24
Ngày đưa:  14/08/2013 01:33:54 PM
Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Mộ Đức
STT Cơ quan, đơn vị Lãnh đạo Chức vụ SĐT
1 Văn phòng HĐND&UBND huyện Mộ Đức. Nguyễn Xuân Thái Chánh Văn phòng Điện thoại: 0255.3857563
Fax: 0255.3857563
2 Phòng Nội vụ huyện. Nguyễn Quốc Trưởng Trưởng phòng 0255.3.857261
3 Phòng TC-KH huyện. Nguyễn Thị Điện Trưởng phòng 0255.3.857238
4 Phòng VH&TT huyện. Võ Việt Cường Trưởng phòng 0255.3.857246
5 Phòng KT&HT huyện Phạm Ngọc Tiến Trưởng phòng 0255.3.857226
6 Phòng NN&PTNT huyện. Ngô Văn Thanh Trưởng phòng 0255.3.857213
7  Phòng TN&MT huyện Bùi Thanh Xuân Trưởng phòng 0255.3.857216
8 Phòng GD&ĐT huyện Nguyễn Ngọc Tài Trưởng phòng 0255.3.857241
9 Phòng Tư pháp  Phạm Minh Bạch Trưởng phòng 0255.3.857030
10 Phòng Y tế  Phan Trường Chinh Trưởng phòng 0255.3.934962
11 Phòng LĐ-TB&XH Lê Tuấn Tiến Trưởng phòng 0255.3.857225
12  Thanh tra huyện Đặng Văn Minh Chánh Thanh tra 0255.3.857268
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ