Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 298/BC-UBND: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN 10 tháng đầu năm 2017, nhiệm 2 tháng cuối năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 298/BC-UBND
Ngày ban hành 4/10/2017
Người ký Trần Văn Mẫn
Trích yếu Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN 10 tháng đầu năm 2017, nhiệm 2 tháng cuối năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại