Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 1036/UBND-NC: Về việc cho phép hợp đồng lao động thay thế 03 nhân viên hợp đồng trước đây
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1036/UBND-NC
Ngày ban hành 5/10/2017
Người ký Trần Văn Mẫn
Trích yếu Về việc cho phép hợp đồng lao động thay thế 03 nhân viên hợp đồng trước đây
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại