Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 1042/UBND-KT: V/v tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1042/UBND-KT
Ngày ban hành 6/10/2017
Người ký Vũ Nhân
Trích yếu V/v tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại