Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
374/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả giải quyết các kien nghị của cử tri
1465/TB-UBND 12/12/2017 V/v khảo sát cơ chế, chính sách hỗ trợ các bãi ngang ven biển về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 -2020
1312/UBND-NC 12/12/2017 V/v triển khai nhập liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức huyện Mộ Đức
1309/UBND-NC 12/12/2017 V/v triển khai công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Mộ Đức năm 2018
1301/UBND-NL 12/12/2017 V/v đề nghị đánh giá, nghiêm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
373/BC-UBND 11/12/2017 Tác động lan toả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộ Đức
372/BC-UBND 11/12/2017 Về kinh nghiệm triển khai thực hiện của 02 xã Đức Hoà, Đức Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới
1300/UBND-KT 11/12/2017 Về việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức (đường nội thị, huyện Mộ Đức)
5427/QĐ-UBND 8/12/2017 V/v bổ sung kinh phí cho phòng Tài chính kế hoạch huyện
5426/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức cấp xã đã có thông báo nghỉ hưu: Đoàn Văn Tuyên - Đức Thắng
5425/QĐ-UBND 8/12/2017 V/v xếp mức phụ cấp chức vụ, phụ cấp laọi xã cho cán bộ cấp xã: Nguyễn Văn Đặng - Đức Lợi
5424/QĐ-UBND 8/12/2017 V/v cho phép hợp đồng lao động tại các Trường: MN, TH , THCS thuộc huyện năm học 2017 -2018
5423/QĐ-UBND 8/12/2017 V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn huyện Mộ Đức
5422/QĐ-UBND 8/12/2017 V/v phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02: Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình và lập đồ án QHCT, thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đường giao thông và Khu dân cư Thương mại - Dịch vụ xã Đức Tân, huyện Mộ Đức
370/BC-UBND 8/12/2017 Về kết quả giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc và thông tin dự luận xã hội trên địa bàn huyện năm 2017
1299/UBND-NC 8/12/2017 V/v xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã
1298/UBND-VX 8/12/2017 V/v phát lộ khu vực di tích, phục dựng nghi thức tế lễ trong lễ hội Đền Văn thánh
1297/UBND-VX 8/12/2017 V/v phối hợp tổ chức Phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện
1296/UBND-TCD 8/12/2017 V/v chỉ đạo giải quyết đơn của ông Trần Văn Thơm
1295/UBND-NC 8/12/2017 V/v cho phép bầu bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức nhiệm kỳ 2016 -2021
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 5425 văn bản